Kế hoạch học tập và Thi
Kế hoạch học tập và Thi
Liên kết website
Quảng cáo
 • Đoàn Đình Vũ Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982486252
  • Email:
   ddvai.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0905127621
  • Email:
   nnphu.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Lê Tuấn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0905837829
  • Email:
   lttam.gdtxtinh@khanhoa.edu.vn
Thông báo
Thời tiết