Kế hoạch học tập và Thi
Kế hoạch học tập và Thi
Liên kết website
Quảng cáo
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0988791438
  • Email:
   ntle.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0984396580
  • Email:
   tvthanh.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
 • Đinh Thị Hà Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0909079245
  • Email:
   dthbinh.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội