Kế hoạch học tập và Thi
Kế hoạch học tập và Thi
Liên kết website
Quảng cáo
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH - Phụ trách công tác nữ công
  • Điện thoại:
   0988791438
  • Email:
   ntle.gdtxtinh@khanhoa.edu.vn
 • Trần Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   0984396580
  • Email:
   tvthanh.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Sỹ Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH - Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát
  • Điện thoại:
   0905100179
  • Email:
   nshung.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội