Kế hoạch học tập và Thi
Kế hoạch học tập và Thi
Liên kết website
Quảng cáo
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH - Phụ trách công tác nữ công
  • Điện thoại:
   0988791438
  • Email:
   ntle.gdtxtinh@khanhoa.edu.vn
 • Tạ Thị Xuân Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0906315789
  • Email:
   taxuanmai.79@gmail.com
 • Tạ Thị Xuân Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Trung tâm
  • Điện thoại:
   0906315789
  • Email:
   taxuanmai.79@gmail.com
 • Trần Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn cơ sở
  • Điện thoại:
   0984396580
  • Email:
   tvthanh.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0988791438
  • Email:
   ntle.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
 • Đoàn Đình Vũ Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02583521747
  • Email:
   ddvai.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
 • Bùi Đức Chương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng - Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   0966791717
  • Email:
   buiducchuong74@gmail.com
 • Nguyễn Sỹ Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Trung tâm
  • Điện thoại:
   0905100179
  • Email:
   nshung.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0988791438
  • Email:
   ntle.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Sỹ Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH - Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát
  • Điện thoại:
   0905100179
  • Email:
   nshung.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0905051607
  • Email:
   ltngoc2708@gmail.com
 • Trần Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0984396580
  • Email:
   tvthanh.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội