GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

TỈNH KHÁNH HOÀ

      

           Tiền thân của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa là Trạm Đại học Tại chức được thành lập năm 1982, trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp tỉnh Phú Khánh. Năm 1985, được đổi tên là Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Phú Khánh. Năm 1989, sau khi tách tỉnh được gọi là Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Đại học Tại chức tỉnh Khánh Hòa. Từ năm 1992, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 645/UB ngày 19/09/1992 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Đại học Tại chức tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa cho đến nay.

                                  (Hình ảnh Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa)

          Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa là đơn vị giáo dục công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Từ ngày được thành lập cho đến nay, Trung tâm đã liên kết với các Trường Đại học như: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội; Đại học Thương mại Hà Nội; Đại học Huế; Đại học Đà Nẵng; Đại học Vinh, Đại học Luật TP. HCM; Đại học Mở TP. HCM; Đại học TDTT TW2; Cao đẳng Tài nguyên Môi trường Miền Trung; Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng; Trung cấp Văn thư lưu trữ TW Đà Lạt; Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. HCM; Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; Học viện Quản lý Giáo dục Học viện Tư pháp; .... Trung tâm đã và đang liên kết với các trường đào tạo các lớp bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hình thức VLVH và hình thức Đào tạo từ xa, E-learning, và các lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cấp chứng chỉ,.... Trung tâm thành lập Cơ sở Ngoại ngữ - Tin học Lộc Thọ tổ chức giảng dạy bồi dưỡng Tiếng Anh, Tiếng Nga, … Tin học - Công nghệ thông tin, … Đưa lớp về gần với người học, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực.