Trang chủ Giới thiêu Thông tin tuyển sinh Tra cứu điểm thi Lịch học - Lịch thi Văn bản Liên hệ

           TRUNG TÂM  
           GDTX TỈNH KHÁNH HÒA

Chuyên mục: Kế hoạch học & thi  
Ngày đưa tin: 27/07/2017    

THÔNG BÁO

 

 

THÔNG BÁO TẬP TRUNG

 

Kính gửi: Anh/Chị

 

Căn cứ Kế hoạch của Trung tâm đào tạo từ xa (Trường Đại học Mở Tp. Hồ chí Minh) hướng dẫn ôn tập và thi Học kỳ II lớp Đại học Quản trị kinh doanh - Khóa 2017 tại Nha Trang. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa thông báo đến Anh/Chị học viên như sau:

1.      Các học phần của Học kỳ II:

TT

Tên môn học

Số

TC

Số

tiết

Ngày học

Ngày thi

Học phí

VNĐ

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

0

SV tự nghiên cứu tài liệu

7h00

18/11/2017

 

480.000đ

2

Nguyên lý kế toán

3

16

19,20/08/2017

7h00

19/11/2017

 

720.000đ

3

Quản trị nhân lực

3

16

16,17/09/2017

9h00

18/11/2017

720.000đ

4

Kỹ năng học tập

2

8

07/10/2017

9h00

19/11/2017

480.000đ

 

Tổng cộng:

10

40

 

 

2.400.000đ

2.      Thời hạn đăng ký, nộp học phí, nhận tài liệu hướng dẫn ôn và thi các học phần của Học kỳ II:

-         Thời gian đăng ký và đóng học phí để có tên trong danh sách gửi giảng viên cho điểm

 quá trình: đến hết ngày 20/07/2017

-         Thời gian cuối đóng học phí để có tên trong danh sách thi: đến hết ngày 10/10/2017

 Kính mời Anh/Chị đến Trung tâm GDTX Khánh Hòa – 03 Trần Hưng Đạo, Nha Trang để làm thủ tục đăng ký, nộp học phí, nhận tài liệu học tập  các môn học nêu trên. Anh/Chị có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản, tên tài khoản: Trung tâm GDTX Khánh Hòa, số tài khoản: 119000022386, Ngân hàng Công thương Khánh Hòa.

3.      Nếu có nhu cầu thi trả nợ: Anh/Chị phải đăng ký trước ngày 02/10/2017 để được sắp xếp thi

trả nợ vào đợt thi gần nhất.

            Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo của Trung tâm GDTX   Khánh Hòa – ĐT: 0258.3521535 – 0258.3521680; Ms Lệ: 0988.791.438.

-         Website: http://gdtxtinh.khanhhoa.edu.vn

-         Email: gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn hoặc ntle.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn

Nhận được thông báo này, đề nghị Anh/Chị sắp xếp công việc, báo cơ quan hoặc gia đình

để thực hiện đúng các yêu cầu trên./. 

 

 

 

THÔNG BÁO TẬP TRUNG

 

Kính gửi: Anh/Chị

 

Căn cứ Kế hoạch của Trung tâm đào tạo từ xa (Trường Đại học Mở Tp. Hồ chí Minh) hướng dẫn ôn tập và thi Học kỳ II lớp Đại học Quản trị kinh doanh - Khóa 2017 tại Nha Trang. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa thông báo đến Anh/Chị học viên như sau:

1.      Các học phần của Học kỳ II:

TT

Tên môn học

Số

TC

Số

tiết

Ngày học

Ngày thi

Học phí

VNĐ

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin P1

2

0

SV tự nghiên cứu tài liệu

7h00

18/11/2017

 

480.000đ

2

Nguyên lý kế toán

3

16

19,20/08/2017

7h00

19/11/2017

 

720.000đ

3

Quản trị nhân lực

3

16

16,17/09/2017

9h00

18/11/2017

720.000đ

4

Kỹ năng học tập

2

8

07/10/2017

9h00

19/11/2017

480.000đ

 

Tổng cộng:

10

40

 

 

2.400.000đ

2.      Thời hạn đăng ký, nộp học phí, nhận tài liệu hướng dẫn ôn và thi các học phần của Học kỳ II:

-         Thời gian đăng ký và đóng học phí để có tên trong danh sách gửi giảng viên cho điểm

 quá trình: đến hết ngày 20/07/2017

-         Thời gian cuối đóng học phí để có tên trong danh sách thi: đến hết ngày 10/10/2017

 Kính mời Anh/Chị đến Trung tâm GDTX Khánh Hòa – 03 Trần Hưng Đạo, Nha Trang để làm thủ tục đăng ký, nộp học phí, nhận tài liệu học tập  các môn học nêu trên. Anh/Chị có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản, tên tài khoản: Trung tâm GDTX Khánh Hòa, số tài khoản: 119000022386, Ngân hàng Công thương Khánh Hòa.

3.      Nếu có nhu cầu thi trả nợ: Anh/Chị phải đăng ký trước ngày 02/10/2017 để được sắp xếp thi

trả nợ vào đợt thi gần nhất.

            Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo của Trung tâm GDTX   Khánh Hòa – ĐT: 0258.3521535 – 0258.3521680; Ms Lệ: 0988.791.438.

-         Website: http://gdtxtinh.khanhhoa.edu.vn

-         Email: gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn hoặc ntle.gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn

Nhận được thông báo này, đề nghị Anh/Chị sắp xếp công việc, báo cơ quan hoặc gia đình

để thực hiện đúng các yêu cầu trên./. 

 


Các tin khác :
 TIN VẮN

 
Bản quyền thuộc Trung tâm GDTX Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3521535 - Fax : (058) 3521680