Trang chủ Giới thiêu Thông tin tuyển sinh Tra cứu điểm thi Lịch học - Lịch thi Văn bản Liên hệ

           TRUNG TÂM  
           GDTX TỈNH KHÁNH HÒA

Chuyên mục: Ban giám đốc  
Ngày đưa tin: 10/03/2010    

BAN GIÁM ĐỐC

 

TẠ THỊ XUÂN MAI

 

 

 

 

 

 

  CHỨC VỤ:           GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

   ĐIỆN THOẠI: 0906 315789

 

NGUYỄN SỸ HÙNG

 

 

 

 

 

 

  CHỨC VỤ:           PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

  ĐIỆN THOẠI: 0905100179

 


Các tin khác :
 TIN VẮN

 
Bản quyền thuộc Trung tâm GDTX Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3521535 - Fax : (058) 3521680