Trang chủ Giới thiêu Thông tin tuyển sinh Tra cứu điểm thi Lịch học - Lịch thi Văn bản Liên hệ

           TRUNG TÂM  
           GDTX TỈNH KHÁNH HÒA

Chuyên mục: Phòng tài vụ  
Ngày đưa tin: 10/03/2010    

PHÒNG TÀI VỤ

BÙI ĐỨC CHƯƠNG

 

 

 

 

 

  

    CHỨC VỤ:    TRƯỞNG PHÒNG - KẾ TOÁN TRƯỞNG

    ĐIỆN THOẠI : 0905 130903

 


LÊ THỊ NGỌC

 

 

 

 

 

  

   CHỨC VỤ:     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

   ĐIỆN THOẠI : 0905 051607

 

NGUYỄN NGỌC TÂN

 

 

 

 

 

  

   CHỨC VỤ:     NHÂN VIÊN     

   ĐIỆN THOẠI : 0905 302126

 


Các tin khác :
 TIN VẮN

 
Bản quyền thuộc Trung tâm GDTX Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3521535 - Fax : (058) 3521680